Sverigecupens Reglemente

Reglemente

§1 Generellt

§1.1
Arrangören, eller av arrangören tillsatt domare, kan när som helst under tävlingens gång avbryta tävlingen om inte säkerheten går i första hand. Arrangören är inte återbetalningsskyldig av startavgifter. Tävlingen kommer att strykas ur cupen och eventuella placeringar, om det är i slutskedet, från specifik tävling stryks.

§1.2
Protest: Protester tas upp med tävlingsledaren. Protest inlämnas skriftligt tillsammans med 500kr som återfås om protesten godkänns.

§1.3
Anmälan skall göras innan utsatt tid för sista anmälningsdag. Vid ankomst på tävlingsdagen skall ankomstanmälan göras vid markerat sekretariat innan utsatt tid för respektive tävling.

§1.5
En klass under serien: Open Mod.

§1.6
Förardepå skall finnas tillgänglig där varje förare har rätt till 3×3 meter yta. Depån ska vara öppen för publik minst under paus. Varje förare får MAX ha 2 stycken mekaniker med sig i depå området. Förarna inkl. mekaniker skall tilldelas armband av arrangören som bevisar deras tillhörighet till depån.

§1.7
Vid bärgning av maskinen SKA arrangören se till att maskinen lyfts rakt upp ovanför vattenytan. T ex. Med bärgningsflotte.

§1.11
Besiktning av maskinen skall alltid genomföras innan tävling enl. bifogad checklista.

§1.12
Arrangören själv tillhandahåller verkställande domare för sina respektive tävlingar. Rekommendationer är att ha funktionärer tillgänglig som hjälpdomare, en på land och en ute på vattnet då överläggning kan komma att behövas vid oklarheter.

§1.13
Förbjudet med avsiktlig kontakt (påkörning och liknande) mellan skotrarna. Närkontakt är omöjlig att undvika. Tävlingsledaren gör bedömningen.

§1.14
Osportsligt eller vårdslöst uppträdande kan leda till avstängning/uteslutning ur alternativt heat/tävling. Bedömning kan såväl göras av tävlingsledare som domare. Gäller även i nyttjande av sociala nätverk och vid kontakt med media. Förare/funktionärer får under inga omständigheter uttala sig om olyckor till media då en felaktig bild kan ges. All dylik kontakt med media sker med tävlingsledare för respektive tävling i samråd med koordinator för Serien.

§1.15
Vid bärgning avgör arrangören tiden för att få igång maskinen, minsta tid xx min

§1.16
Brandsläckare skall finnas både i mitten av depån och vid starten och givetvis tillhandahållas av arrangören.

§1.17
Arrangören skall tillhandahålla dykare som skall vara utrustad. Dykare kan informera vid förarmöte om behov finnes.

§2 Förarens krav/utrustning.

§2.1
Föraren måste vara minst 16år gammal.

§2.2
Alla förare skall ha tecknad förarlicens/försäkring hos SMA, svenska motorsportsalliansen, vilken då gäller för alla tävlingar som är sanktionerade av SMA. Inkl bil/mc tävlingar Gäller från de datum den tecknats och ett år framåt. Engångslicenser kommer också att kunna erbjudas på plats för respektive tävling för 500kr.

§2.3
Flytväst som måste vara godkänd för förarens vikt.

§2.4
Skor skall vara av motorcross, snowboard eller skotercross typ. All annan typ av sko kommer inte godkännas.

§2.5
Hjälmen måste vara CE, E eller SIS-godkänd och med hakskydd och ha minst 50% fluorescerande/lysande färg yta. Hjälmen skall också klara av att rycktestas i sina fästremmar som håller hjälmen fast på förarens huvud.

§2.6
Skyddsglasögon (motocross/snöskotermodell) skall användas under tävling.

§2.7
CE märkt ryggplatta skall användas under eller över flytväst.

§2.8
Kniv skall bäras under tävling. Kniven får endast vara av den modell som godkänts av serien. Finns att tillgå på vestro jakt & sport. Eller liknade med räfflor på egget

§4 Banutformning

§4.1
Alla banor skall vara uppmärkta med Bojar som under inga omständigheter skall kunna genas över obemärkt. Om förare kör över boj räknas detta som miss. Vid miss av boj nollas du i heatet. Vid sänkning nollas du i heatet. Banorna ska förläggas på ett sådant sätt att inga yttre omständigheter så som stenar eller dyligt kan påverka säkerheten för förarna. Touch av boj räknas inte som miss. Gul boj = Vänstersväng / Röd boj = Högersväng / Vit boj = Alternativ .

§4.3
Alternativspåret får inte läggas så att kollisionsrisk uppstår. Alternativ spåret skall alltid tas minst en gång per heat. Uteblivet alternativspår innebär nollning i heatet.

§4.5
Om hopp finns skall användas i både kval och final heat. I anslutning till hoppet skall en gulflagg finnas som visas upp om det är någon som sjunkit efter hoppet. Om gul flagg är uppe vid hoppet så förare inte kan hoppa får han/hon poäng ändå. Hoppet skall vara minst 2,50m brett. Hoppet får ej användas som målgång eller i direkt anslutning till målgång.

§4.6
Tidtagning skall alltid användas under båda kvalheaten.

§4.7
Varje deltävling körs i min 2 kvalomgångar med max 4 förare i varje heat. Efter kvalomgångarna är körda så räknas poängen ihop. Finalkörning skall A,B och C-final tillämpas. C-final körs av7, 8, 9 och 10. B finalen körs av vinnaren från C-final samt 6,5 & 4 från kvalomgångarna. A-final körs av vinnaren från B-final samt 1,2 & 3 från Kvalomgångarna

§4.8
Poängräkning: 10 bästa från varje tävling får poäng enligt nedanstående räknesystem. Alla resultat räknas när serien är avslutad. På finalen räknas poängen med 150% av normalt värde. 1:a plats = 15p osv.

1:a 10p
2:a 9p
3:a 8p
4:a 7p
5:a 6p
6:a 5p
7:a 4p
8:a 3p
9:a 2p
10:a 1p

Särskiljning: Under kvalen gäller tidtagningen i kval 2, annars kval 1. Särskiljning Serien: Bäst placering i finalen. Flest antal bästa placeringar.

§5 Start/målgång

§5.1
Lampa eller flaggstart skall användas på samtliga tävlingar. Vid flaggstart gäller ej RÖD flag. Nationsflagg alt Grön flagga.

§5.2
Vid tjuvstart skall föraren som tjuvstartat lägga sig sist i heatet varpå han sedan får köra som vanligt efter det. Startern skall vid varvning hålla upp en skylt med startspårsnr på den som tjuvstartat om denne inte uppfattat.

§5.3
Då föraren är ett med sin skoter när han lämnar starten skall densamme vara ett ekipage över mållinjen. Om du så bryter mållinjen simmandes med skotern på ryggen så kommer du tilldelas målgång när skotern bryter mållinjen förutsatt att du är på/under/vid skotern som en enhet. Hela skotern måste således inte vara över mållinjen utan det räcker att ekipaget bryter mållinjen.

§6 Maskiner

§6.1
Sverigecupen Motorn skall komma från snöskoter. Fritrimmning (lustgas och turbo är tillåtet) Fritt blyfritt bränsle.

§6.2
Fungerande ljuddämpare skall vara monterat på samtliga maskiner. Vi testar och hoppas samtliga fattar poängen och får ner ljudet på sina maskiner. Vi tror på er.

§6.3
Valfri drivmatta får användas. Utan modifieringar så som dubb, fast vulkade delar eller andra anordningar som hjälper till med fästet. Ta bort material från drivmattan är okej.

§6.4
Minst en effektiv färdbromsanordning skall finnas.

§6.5
Variatorskydd skall finnas och vara tillfredsställande och ordentligt fastsatt. Original räknas som tillfredsställande.

§7 Chassie

§7.1
Inga fenor eller övrigt som kan hjälpa till med fästet är tillåtet.

§7.2
Snöskotern skall sjunka vid stopp på vattnet.

§7.3
Inga vassa kanter får finnas på maskinen som kan skada förare.

§7.4
Lyftbåge fram och bak skall finnas monterad.

§7.5
Skidorna skall vara utan några som helst styrstål samt ha runda bågar i framkant.

§7.6
Fri utformning av framvagn.

§7.7
Fri utformning av boggie.

§7.8
En markerings bojj och rep krävs. Skall finnas en självutlösare av repet och bojen om snöskotern sjunker. Repet skall klara minst 800kg. Längd på repet skall stå i inbjudan av arrangören. Om skotern sjunker och dykare måste ner för att knyta linan tas dykavgift ut på 300kr. Startnummer skall finnas på boj. Endast flätade linor får andvändas

§7.9
Stänklapp av hårdplast/original eller likvärdig skall användas på maskinen..

§7.10
En pallbock skall Alltid användas vid varmkörning av skotern. Pallbocken skall ha täckt baksida och vara så pass hög att inte matta tar i marken vid varmkörning, minst 50cm hög samt täckta sidostycken ända fram till centrum på vändhjulen. Om maskinen hålls upp för hand så kan de innebära uteslutning från tävling. En hand på bromsen skall alltid finnas.

§7.11
En fungerande nödstoppslina skall vara monterad på samtliga maskiner. Så fort maskinen är igång skall föraren ha nödstoppen säkert förankrad på han/hon.

§8 Miljö

§8.1
Varje maskin skall ha försluten bränsletank med ansluten envägs ventil (på avluftning). Så att bränsle inte läker ut i vattnet.

§8.2
Miljömatta av uppsugande modell avsedd för ändamålet skall alltid användas under maskin i depån. Minst 80cm*120cm. Finns hos välsorterad motocross/snöskoterhandlare.

§8.3
Uppsamlingskärl på minst 400 Liter skall alltid finnas för Tex olja, bensin. Arrangören tillhandahåller givetvis detta!

Besiktning Watercross – Checklista – Notera på besiktningsprotokoll som finns att ladda ner i sekretariatet.

Förare

 • Flytväst
 • Glasögon av Snöskoter/motocrosstyp
 • Hjälm 50% fluorescerande och med hakskydd – Rycktesta fästremmarna
 • Ryggskydd
 • Skor av Cross/Snowboard/Skotercross -modell
 • Kniv enligt reglementet
 • Handskar av valfri modell (frivilligt)

Skoter

 • Nödstopp
 • Bromsar
 • Skidor (Inga styrstål)
 • Chassie (Inga vassa kanter samt allmän check)
 • Variatorskydd – Tejpa inte igen innan besiktning
 • Stänklapp (Når helst underdel av mattan)
 • Backventil på tanken (tömningsmetod)
 • Flytboj (egenansvar med 300kr i dykavgift samt att bärgning kan ske efter tävling vid svårigheter pga att den inte utlöst)
 • Varmkörningspall (helt täckt baksida samt sidor fram till centrum av vändhjulen och mattan får ej ta i marken)
 • Allmän översikt